Výmena oleja v automatickej prevodovke

Výmena oleja v automatickej prevodovke je dôležitou údržbovou úlohou, ktorá môže zabezpečiť dlhú životnosť a spoľahlivý chod vášho vozidla. Správna údržba automatickej prevodovky je kľúčová pre optimálne fungovanie vozidla a minimalizáciu rizika vzniku porúch. V tomto článku sa zameriame na proces výmeny oleja v automatickej prevodovke, kroky, ktoré je potrebné podniknúť, a dôležité faktory, na ktoré by ste mali pamätať.

Prečo je výmena oleja v automatickej prevodovke dôležitá?

Automatická prevodovka je zložitý mechanizmus, ktorý vyžaduje správne množstvo čistého oleja na mazanie a chladenie jej komponentov. S časom sa olej opotrebováva a stráca svoje mazacie vlastnosti. To môže viesť k zvýšenému treniu a horšiemu výkonu prevodovky. Pravidelná výmena oleja pomáha udržiavať správnu funkčnosť prevodovky a minimalizuje riziko drahých opráv.

Kedy je vhodný čas na výmenu oleja?

Odporúčaný interval výmeny oleja v automatickej prevodovke sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho vozidla a jeho prevodovej sústavy. Všeobecne platí, že je dobré sa držať odporúčaného intervalu výrobcu, ktorý nájdete v návode na obsluhu vozidla. Akonáhle sa ale začnú prejavovať príznaky ako nezvyčajné zvuky, ťažšie prestupovanie, alebo zmena farby oleja, mali by ste zvážiť skoršiu výmenu oleja.

Ako prebieha výmena oleja v automatickej prevodovke?

Proces výmeny oleja v automatickej prevodovke zahŕňa nasledujúce kroky:

 • Zdvihnite vozidlo a zabezpečte si, aby bolo stabilné.
 • Odstráňte odtokový šróbovák a nechajte starý olej odtiecť do vhodného nádobia.
 • Odstráňte starý olejový filter.
 • Nainštalujte nový olejový filter a utiahnite ho podľa pokynov výrobcu.
 • Zatvorte odtokový šróbovák a naplňte prevodovku novým olejom cez olejovú náplňovú rúru.
 • Skontrolujte úroveň oleja a doplňte ho podľa potreby.
 • Skontrolujte vozidlo na prípadné úniky oleja.

Čo treba mať na pamäti pri výmene oleja?

Pri výmene oleja v automatickej prevodovke je dôležité dodržiavať nasledujúce body:

 • Vždy použite správny druh oleja, ktorý odporúča výrobca vášho vozidla.
 • Dodržujte odporúčaný interval výmeny oleja.
 • V prípade neistoty je vhodné konzultovať s odborníkom alebo servisom.
 • Nepoužívajte vozidlo nadmieru, ak máte podozrenie na problémy s prevodovkou.

Je možné vymeniť olej v automatickej prevodovke sám?

Áno, výmenu oleja môžete vykonať sami, ak máte potrebné znalosti a nástroje. Je však dôležité postupovať podľa pokynov výrobcu a dodržiavať správne postupy.

Ako často by som mal vymieňať olej v automatickej prevodovke?

Odporúčaný interval výmeny oleja sa líši medzi rôznymi vozidlami, ale pohybuje sa zvyčajne medzi 50 000 až 100 000 km. Skontrolujte odporúčania výrobcu vášho vozidla.

Čo sa stane, ak nepodniknem pravidelnú výmenu oleja?

Ak nevymieňate olej v automatickej prevodovke pravidelne, môže to viesť k zhoršenému výkonu prevodovky, zvýšenému opotrebeniu komponentov a možno aj k drahším opravám v budúcnosti.


Pozri tiež:

Photo of author

Arno

Vložiť komentár