Čo potrebujem na vodičský preukaz skupiny C?

Vodičský preukaz skupiny C umožňuje jazdu vozidiel kategórie C, teda nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 ton. Ak sa rozhodnete získať vodičský preukaz pre túto skupinu, je dôležité poznať požiadavky a kroky, ktoré sú s tým spojené.

Požiadavky pre získanie vodičského preukazu skupiny C:

Na získanie vodičského preukazu skupiny C je potrebné splniť niekoľko kritérií. Medzi hlavné požiadavky patrí:

 • Minimálny vek 21 rokov.
 • Vlastnenie vodičského preukazu skupiny B (osobné vozidlá).
 • Lekárska prehliadka a psychotesty potrebné pre získanie preukazu.

Postup pri získavaní vodičského preukazu skupiny C:

Celý proces získavania vodičského preukazu skupiny C zahŕňa nasledujúce kroky:

 1. Skontrolujte, či splňujete požiadavky na vek a vodičský preukaz skupiny B.
 2. Podstúpte lekársku prehliadku a psychotesty.
 3. Zapíšte sa do autoškoly, kde absolvujete teoretickú a praktickú prípravu na vodičský skúšobný test.
 4. Úspešne absolvujte skúšobný test v autoškole.
 5. Po ukončení autoškoly sa prihláste na dopravnom inšpektoráte na praktický skúšobný test.
 6. Ak úspešne absolvujete praktický skúšobný test, získate vodičský preukaz skupiny C.

Čo sa testuje v skúšobných testoch:

Skúšobné testy sa zameriavajú na overenie vašich schopností ovládania nákladného vozidla. Medzi testované oblasti patria:

 • Jazda v mestských a mimoobecných podmienkach.
 • Zvládanie parkovania a manévrovania s nákladným vozidlom.
 • Bezpečné zaťaženie a vykládka tovaru.

Často kladené otázky:

1. Je nutné mať skúsenosti s vedením osobných vozidiel pred získaním skupiny C?

Áno, je potrebné mať vodičský preukaz skupiny B a skúsenosti s vedením osobných vozidiel, aby ste mohli získať vodičský preukaz skupiny C.

2. Ako dlho trvá proces získavania vodičského preukazu skupiny C?

Čas závisí od individuálnych faktorov, ako je váš časový záväzok na školenie a účasť na skúškach. Celý proces môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov.

3. Koľko stojí získanie vodičského preukazu skupiny C?

Náklady sa líšia v závislosti od krajiny a autoškoly, ktorú si vyberiete. Zahrnúť treba náklady na školenie, lekársku prehliadku, psychotesty a poplatky za skúšky.

Splnením požiadaviek, absolvovaním potrebného školenia a úspešným absolvovaním skúšok môžete získať vodičský preukaz skupiny C a začať svoju kariéru ako profesionálny vodič nákladného vozidla.


Pozri tiež:

Photo of author

Arno

Vložiť komentár